Wednesday, December 28, 2016

Zdraví a životní styl


Do roku 2030 snížit celosvětovou úmrtnost novorozenců při porodu na méně něž 70 z 100 000 porodů

Do roku 2030 snížit příčiny úmrtí novorozenců a dětí mladších 5 let, kterým se dá snadno předejít, zároveň by se všechny země měly snažit snížit úmrtnost novorozenců a dětí do 5 let

Do roku 2030 se snažit vymýtit veškeré nebezpečné epidemie – tuberkulóza, malárie, AIDS, žloutenka, tropické nemoci, nemoci ze špinavé vody a další přenosné nemoci

Do roku 2030 díky prevenci a kvalitní zdravotní péči snížit aspoň o třetinu dětskou úmrtnost na přenosné i nepřenosné nemoci

Zaměřit se více na prevenci a léčbu závislostí, zahrnujíc také negativní stránky užívání drog a alkoholu

Do roku 2020 snížit aspoň o polovinu počet dopravních nehod a úmrtí na silnicích

Do roku 2030 zajistit univerzální přístup k službám, které zajišťují sexuální výchovu, plánování rodiny, informace ohledně sexuálního styku a těhotenství

Zajistit pro všechny univerzální zdravotní pojištění, které zahrnuje finanční jistotu, možnost kvalitní zdravotní péče a přístup k nezávadným, kvalitním a účinným lékům a vakcínám

Do roku 2030 snížit počet úmrtí a onemocnění zaviněných nebezpečnými chemikáliemi a znečištěním vzduchu nebo vody

Posílit dodržování úmluvy Světové zdravotnické organizace ohledně kontroly tabáku ve všech zemích

Podpořit výzkum a rozvoj vakcín a léků proti přenosným i nepřenosným nemocím, které se vyskytují především v rozvojových zemích, zajistit dostupnost kvalitních a účinných léků a vakcín pro rozvojové země, které na to dle Doha Declaration mají, stejně jako ostatní země, právo

Postupně zvyšovat health financing and the recruitment, rozvoj, výcvik a retention na zdravotním působišti v rozvojových zemích, především v těch nejméně rozvinutých a malých ostrovních státech

Zesílit připravenost všech zemí, především rozvojových zemích, na globální a národní zdravotní rizika a hrozby 

0 comments:

Post a Comment