Friday, December 11, 2015

Hygiena + nezávadná vodaZná to každý. Přijdete po náročném dni domů, jste celí utahaní, napustíte si horkou vanu s bublinkami, skočíte do ní a už jen relaxujete. Nebo během dne dostanete takovou žízeň, ale nemůžete si zrovna v tu chvíli nikam odskočit koupit lahev s pitím, tak jen přiskočíte k nejbližšímu kohoutku, napustíte si do kelímku čistou vodu a je po problému. Teď si ale představte, že nejbližší vodní zdroj se nachází několik kilometrů daleko a zrovna vy jste vybráni, abyste popadli prázdný kanystr a pro vodu došli. Cesta tam se zdá být jednoduchá, ale když máte zpátky nést už plný kanystr nebo barel, je to už docela namáhavé. A co je horší - voda často není ani nijak čistá, ale špinavá a zakalená z vodního toku. A tímhle se teď máte mýt nebo to pít? 

Podle posledních statistik, okolo 650 milionů lidí ve světě stále nemá přístup k moderním a zdravým zdrojům pitné vody. Mnoho z nich stále používá k pití, vaření a umývání se přírodní vodní toky nebo jezera, což často vede k velmi špatným hygienickým podmínkám - rodiny jsou často mnohem více náchylnější k různým nemocem, kterým by se ale díky čisté pitné vodě dalo snáze předejít. Je známo, že ročně ve světě zabije špatná hygiena společně s nepitnou vodou okolo 1,5 milionu lidí. Mezi tímto číslem jsou nejvíce ohroženy děti, které kvůli konzumaci špinavé vody podléhají často naprosto banálním onemocněním, jako je například průjem. Ročně jich na otravu bakteriemi z vodních toků nebo na průjem umře přes půl milionu.

Kromě špatných vodních zdrojů jsou také problémem chabé znalosti o správných hygienických návycích. Převážně obyvatelstvo v chudých oblastech, často v odlehlých částech světa, si neuvědomuje, že by si mělo například umývat před jídlem ruce. A to je jen jedna ze základních věcí, které dokáží pomoct před horším zdravotním stavem. Mnoho lidí, převážně dívek a žen, trpí kvůli nedostatku toalet nebo oddělených umýváren. Bohužel je smutným faktem, že pokud dívky nemají oddělené toalety a umývárny, jsou častěji přepadávány a zneužívány či podrobeny veřejnému ponížení. I to jsou příčiny, proč rodiče často odmítají své dcery pustit do školy. Bojí se případných problémů, do kterých by se jejich děti či celkově rodina mohla dostat. Kromě toho, dívky nebo ženy jsou navíc častěji využívány právě na nošení vody z dalekých vodních toků a jezer. 

Přístup k čisté a nezávadné vodě je považováno za jedno ze základních lidských práv. Čistá a pitná voda by neměl být jen luxus bohatých a vyspělých kontinentů či států, ale měli by k ní mít přístup i ti z horších životních podmínek. Lepší hygienické podmínky, pitná a čistá voda, lepší sprchy nebo umývárny - to vše zlepšuje životní úroveň obyvatel různých zemí po celém světě. V následujících letech se v těch nejpotřebnějších oblastech plánuje vylepšit přístup k nezávadné vodě v podobách vyhloubení studen, zavedení vodovodů a postavení pump. U škol a vzdělávacích budov by měly být vystaveny základní oddělené latríny pro chlapce a dívky. Za posledních 15 let bylo prokázáno značné zlepšení, když se počet lidí bez přístupu k nezávadným vodním zdrojům a ve špatných hygienických podmínkách výrazně snížil.  Do roku 2030 se tak předpokládá, že by číslo mohlo opět klesnout.

Zdroje - OSN


0 comments:

Post a Comment