Monday, January 25, 2016

Žádný hlad


Cíle:

- Do roku 2030 ukončit hladomor a zajistit všem lidem dostatek kvalitních a výživných potravin, především chudým a zranitelným lidem ve špatných životních podmínkách, kteří zahrnují převážně novorozence a batolata

- Do roku 2030 ukončit veškeré druhy podvýživy, včetně dosažení mezinárodních cílů ohledně zranitelných dětí mladších 5 let do roku 2025, dále se soustředit na potřebnou výživu pro dospívající dívky, těhotné a kojící ženy a starší osoby

- Do roku 2030 zdvojnásobit zemědělskou produktivitu a příjmy potravinových pěstitelů, především žen, domorodých kmenů, rodinných farem, pastevců a rybářů, a to i prostřednictvím rovného a spravedlivého přístupu k půdě, dalším výrobní, zdrojům, znalostem, finančním službám, trhům a příležitostem pro rozšíření působnosti a nefarmářské zaměstnání

- Do roku 2030 zajistit stabilní výrobu potravin a zrealizovat zemědělské metody, které dokáží zvyšovat produktivitu a výrobu, pomáhají zvládat různé ekosystémy, dokáží se přizpůsobit změně klimatu, extrémnímu počasí, záplavám a dalším přírodním katastrofám a které zároveň nevadí půdě a naopak kvalitu půdy zvyšují

- Do roku 2020 zachovat genetickou rozmanitost semen, pěstovaných rostlin, hospodářských, domácích, i divoce žijících zvířat, mimo jiné také díky řádně spravovaným a opečovávaným druhům osiv, semen a rostlinných bank na mezinárodní úrovni, podpora přístupu ke spravedlivému a nestrannému sdílení přínosů plynoucích z využívání genetických zdrojů, které souvisejí s tradičními hodnotami a znalostmi

- Na základě mezinárodní spolupráce navýšit investice do venkovské infrastruktury, výzkumů, školících center pro zemědělství, rozvoj technologií, rostlinných bank a chovu hospodářských zvířat, to vše za účelem zvýšení zemědělské výroby v rozvojových zemích, především těch nejchudších

- Korektně spravovat světový obchod na zemědělských trzích a zamezit jakýmkoli omezením a ohrožením, a to i prostřednictvím paralelních omezeních různých vývozních zemědělských dotací a všech vývozních opatření s obdobným záměrem, v souladu s mandátem Doha Development Round

- Přijmout opatření, na jejichž základě bude zajištěno řádné fungování potravinářských trhů a jejich odnoží, kromě fungování bude zajištěn i včasný přísun informací ohledně trhu a tržeb, včetně potravinových zásob, to vše za účelem snížit extrémní výkyvy v cenách jednotlivých potravin

0 comments:

Post a Comment