Saturday, November 28, 2015

Vzdělání


Vzdělání je základním lidským právem. Není dítěte, které by na to nemělo nárok. Kvalitní vzdělání je klíčem k jeho lepší budoucnosti, co se nejen práce a příležitostí, ale zároveň i jeho rodinného a sociálního života týče. Vzdělané děti jsou nazývány novým "spouštěčem" pro lepší a rozvinutější společnost. Je známo, že si dokáží osvědčit zdravý životní styl a zaujmout tak důležité postoje v sociální, ekonomické nebo politické sféře.

Vzdělaní dospívající (především z rozvojových zemí, ale nejen z nich) se také lépe dostávají z chudých poměrů, hlavně kvůli osvojeným vědomostem ohledně zdraví, financí, životních vztahů nebo celkově základní gramotnosti a všeobecného přehledu. Dospělí, kteří mají dobré znalosti a základy v různých důležitých životních oblastech, si radši budou zakládat menší a stabilnější rodiny, pro které budou moci zajistit lepší životní podmínky. Jejich dětem se tak dostane lepší zdravotní péče či školní průpravy.

I přes určité zlepšení v posledních letech, na světě je stále okolo 60 milionů dětí, které nechodí do školy. Nejhorší situace je v Subsaharské Africe, kde se nachází více než polovina těchto dětí. Počítá se také s tím, že zatímco několik milionů dětí se zapíše každý rok a dokončí alespoň jeden studijní cyklus, 25 milionů dětí nikdy neusedne do lavic.

Kromě těchto velkých čísel se také v posledních letech ukazuje, že ani chození do školy nezajišťuje jistou gramotnost. I když do školy děti a mládež chodí, často po ukončení školní docházky nedokáží napsat nebo přečíst jednoduchou větu a postrádají základy v počtech. V roce 2011 bylo zjištěno zhruba 250 milionů takových případů, z toho 130 milionů do školy ale pravidelně chodilo. Tenhle problém ohledně nedostatků ve vědomostech se ale neukázal pouze u chudších a rozvojových zemí, ale i u bohatších států v Asii, Evropě či Jižní a Severní Americe, kde děti jsou sice velmi dobře zajištěné a gramotné, ale stále tam je několik tisíc dětí a mladých, kterým chybí základy v mnoha důležitých oblastech. Dobrá kvalita vzdělání je tak nezbytná pro stabilní fungování budoucích generací. Podle nedávných průzkumů je nutné zajistit více kvalifikovaných učitelů, kterým by se mělo dostat dostačujícího tréninku, odborné praxe a zajištění kariérního postupu a motivace k učení, aby dokázali lépe připravit žáky na školní zkoušky a budoucí profese.

Udržení dětí ve škole také zmenšuje riziko, že chlapci v slumech nebo nebezpečných/válečných oblastech podlehnou drogám, gangům, radikalizaci nebo násilí, kdežto u dívek se zase snižuje šance na velmi brzké svatby a těhotenství, případně prostituci.

Každý by měl mít šanci na vzdělání. Nejen chlapci, ale i dívky. Právě ty jsou velmi ohroženy, hlavně kvůli dětským svatbám, kdy jsou již jako malé vdávány za starší muže a již jako náctileté mají samy několik dětí. Mnoho dívek je také zdržováno rodiči, prý aby pomáhaly doma. Přitom je prokázáno, že příjem od žen do rodinného rozpočtu je z většiny využit právě pro stabilní chod domácnosti, kdežto u muže tak činí zhruba polovina příjmu. Dospívající dívky a dospělé ženy, které mají dokončený aspoň 1. stupeň základní školy, mají také o něco méně dětí, trpí menšími zdravotními obtížemi a u jejich dětí se také snižuje předčasná/novorozenecká úmrtnost.

Do roku 2030 je naplánováno uskutečnění několik důležitých bodů, jako je například rovnost ve vzdělaní, lépe připravení učitelé, snížení počtu dětí nechodících do školy nebo vyšší úroveň gramotnosti pro všechny.

Pro více informací a různá data - odkaz zde

0 comments:

Post a Comment