Wednesday, March 2, 2016

Žádná chudoba


Cíle:

- Do roku 2030 vymýtit všude extrémní chudobu, která byla vyměřená tak, že ti nejchudší žijí s přídělem zhruba 20-30 korun na den (1 dolar)

- Do roku 2030 aspoň částečně snížit veškerý podíl mužů, žen a dětí žijících v jakékoli formě chudoby

- Provést příslušné kroky k veškerému sociálnímu zabezpečí, včetně podlah a do roku 2030 tak dosáhnout zajištění aspoň těch nejchudších a nejzranitelnějších

-  Do roku 2030 zajistit, aby všichni muži a ženy, především chudí a snadno zranitelní, měli rovnoprávný přístup k ekonomickým zdrojům, základním službám, správě nebo samosprávě pozemků či dalších nemovitostech, dědickému řízení, přírodním zdrojům, vhodným novým technologiím, finančním službám, včetně mikroekonomiky.

- Do roku 2030 zajistit lepší podmínky a zázemí pro chudé a ty, co žijí ve špatných životních podmínkách či situacích, a snížit tak jejich utrpení/zranitelnost během nenadálých sociálních, přírodních nebo ekonomických katastrofách.

- Zajistit mobilizaci zdrojů z různých odvětví, především díky posílené spolupráci, aby bylo možno pomoct rozvojovým zemím, především těm úplně nejchudším, v lepší politice a podpoře programů bojujícím proti chudobě

- Vytvořit důvěryhodný politický rámec na národní, regionální a mezinárodní úrovni, který bude založen hlavně na účinných rozvojových strategiích a pomůže tak lépe bojovat s chudobou ve všech směrech

0 comments:

Post a Comment