Wednesday, February 3, 2016

Vzdělání dívek


Když navštívíte místní základní školu, na chodbách budete potkávat malé chlapečky a holčičky, jak si vesele spolu hrají, skotačí a společně se vzdělávají. I když v průběhu středoškolských a vysokoškolských let se poměr mezi školní docházkou obou pohlaví nějak změní, ty "chlapečky" a "holčičky" budete ve školách potkávat stále. Pro nás něco naprosto normálního. Jenže přesně tohle by bylo zvláštní, kdyby se to dělo třeba v Subsaharské Africe nebo v jižní či západní Asii. Tam totiž je mnohem větší šance, že ve třídě na základní škole potkáte například 28 chlapečků a jen 2 holčičky. Není to tím, že by dívky do školy nechtěly, často ani nemůžou. 

Vzdělávání je pro dívky jejich právo a často i jediná jistota v životě. Kromě toho, že jim vzdělání může ulehčit v chudobě a získat práci, je tam také menší šance, že se vdají v dětském/dospívajícím věku nebo že budou prodány do otroctví. Ženy, které prošly školou, jsou také schopnější co se péče o dítě týče a jsou schopny vychovat zdravé a vzdělané děti. I když si hodně dívek do školní lavice přeci jen aspoň jednou v životě sedne, často je to jen dočasné a dívky tak dokončí třeba jen základní školu a na střední už nepokračují, i když by chtěly. Přitom střední škola jim pomáhá oddálit již zmiňované dětské sňatky, předčasné těhotenství a i nemoci jako AIDS či HIV. Statistiky nicméně ukazují, že na světě bylo v roce 2013 stále okolo 60 milionů dívek postavených mimo školní docházku. 

Důvody, proč v některých zemích chodí do školy spíše chlapci, než dívky, se různě liší. Může za to například školné, které může být i různě vysoké a chudší rodiny si tak můžou dovolit poslat do školy jen některé děti - často jsou upřednostňováni právě chlapci. Dalším z důvodů můžou být špatné hygienické podmínky ve školách, kdy dívky musí sdílet společné toalety a umývárny s chlapci, což vede k infekcím nebo přepadením. Řada škol se také potýká se špatným a negativním zázemím a nedostatkem ženských učitelů, což vede k nadřazování mužů nad ženami a dívky jsou tak často ponižovány, zesměšňovány a školu tak kvůli negativní zkušenosti samy od sebe opustí. Kvůli špatným finančním podmínkám v rodině jsou malé holčičky a dospívající dívky často nuceny se provdat za staršího partnera. V rozvojových zemích je zhruba jedna třetina dívek a holčiček provdána před dosažením 18 let a zhruba jedna třetina měla první dítě před dosažením 20 let. Tohle jen malý výčet důvodů, které ovlivňují vzdělání a rovnost pohlaví. Další zahrnují například náboženské přesvědčení, pomoc v domácnosti či jiné zájmy rodiny. 

V nadcházejících letech je snaha o aspoň částečné vyrovnání rozdílů mezi ženami a muži. I když se za posledních několik let situace výrazně zlepšila, co se převážně docházky do základní školy týče, stále jsou velké rozdíly v oblasti dalšího vzdělání, například střední školy nebo vysoké školy. Dívky jsou stále více a více podporovány a motivovány k tomu, aby do školy docházely a o případných problémech, například násilí nebo šikaně otevřeně mluvily. Vzdělání otevírá nové možnosti a u dívek to platí několikanásobně. Vyhnout se svatbě například ve 12 letech, těhotenství ve 14 letech a předčasné smrti kvůli AIDS ve 20 letech je něco, co by si mnoho dívek přálo, nicméně kvůli zamítnutí studia se to pro mnohé z nich stává krutou realitou. Proč by tomu tak mělo nadále být ve světě, kde si mnozí z nás ani školy neváží? 

Zdroj dat: United Nations, UNESCO data

0 comments:

Post a Comment